FAIL (the browser should render some flash content, not this).

tel. 58 669 0 500

Poczta hybrydowa

Polska czeka na operatora poczty hybrydowej. Czy taka forma przesyłania korespondencji jest niezbędna w stosunkowo niewielkim kraju ? Może wystarczy usprawnić te formy, które istnieją. Norwegia ma swoje przemyślenia w tym zakresie. W 2009 roku braliśmy udział w konsultacjach i ofertowaniu rozwiązań poczty hybrydowej dla grupy jednego z największych prywatnych operatorów pocztowych w Polsce. Wymogiem nowoczesnych inicjatyw gospodarczych jest tworzenie wartości dodanych czyli w tym wypadku całej gamy usług towarzyszących. Sukces może przynieść połączenie poczty hybrydowej z usługami, które mogą być realizowane w oddziałach :

  • druk na żądanie (ulotki, zaproszenia, etc.) i ich kolportaż
  • druk zdjęć i dostawa ich do domu
  • outsourcing mailingu (faktury, bilingi, wezwania, etc.)

i mnóstwa innych pomysłów na bazie zbudowanej struktury i posiadanych urządzeń. Powrót

+48-58 669 0 500

Copyright © 2009 X-NET.COM.PLsTRONA GŁÓWNA|o FIRMIE|pRODUKTY|USŁUGI|SERWIS|KONTAKT